Základní informace

Rekvalifikační kurz "Pracovník v sociálních službách s přímou obslužnou péčí" je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Kurz je určen zájemcům o práci v sociálních službách a je orientován především na získání profesních znalostí využitelných v praxi. Teoretická část je doplněna o interaktivní výuku a zahrnuje praktické otázky a situace, se kterými se účastníci mohou v praxi setkat.


Začátek kurzu:

12. 01. - 17. 02. 2019

Forma výuky:

prezenční, víkendový kurz

Teoretická příprava:

112 hodin

Praktická příprava:

40 hodin

Cena kurzu: 8.900 Kč akce - 7.300 Kč do 31. 12. 2018

Pro první 3 přihlášené přímé plátce sleva 1.000,- Kč

Přihlásit se na kurz

nebo využijte možnosti proplacení kurzu přes Úřad práce


Úřad práce vám může proplatit vámi vybrané nebo doporučené rekvalifikační kurzy a to do výše až 50 000 Kč/osobu/ 3 roky.
Proplacení se vztahuje nejen na uchazeče o práci, ale i již zaměstnaným pracovníkům v sociálních službách, kteří doposud neabsolvovali povinnou rekvalifikaci (v souladu se zákonem o sociálních službách 108/2006 Sb.).

Co pro proplacení kurzu musíte udělat?

  • Kontaktujte nás osobně, telefonicky nebo e-mailem a my Vám poskytneme veškeré doklady potřebné pro schvalovací řízení.
  • V případě schválení Vaší žádosti, Vám úřad práce předá potvrzení o úhradě kurzu, ten nám odevzdáte a ihned Vás zařadíme do kurzu.
  • Výše uvedené kroky musí být vyřízeny před zahájením kurzu. Schvalovací řízení na úřadu práce trvá přibližně 2-3 týdny.

Osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu

  • Po úspěšném zakončení kurzu Vám vydáme Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu.
  • Osvědčení má neomezenou platnost na území České republiky a i v mnoha státech Evropské unie.
  • Osvědčení je nutnou podmínku k výkonu práce na pozici pracovníka v sociálních službách.

Obsah kurzu

Začátek kurzu 1 hodina
Obecná část 70 hodin
Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb 10 hodin
Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace 10 hodin
Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie pro pracovníky v sociálních službách 10 hodin
Základy ochrany zdraví 6 hodin
Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, Etický kodex, lidská práva a důstojnost 10 hodin
Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě 7 hodin
Sociálně právní minimum 7 hodin
Metody sociální práce 10 hodin
Zvláštní část 80 hodin
Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů
chronických infekčních onemocnění
6 hodin
Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času 7 hodin
Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby 5 hodin
Základy výuky péče o domácnost 3 hodin
Odborná praxe 40 hodin
Krizová intervence 5 hodin
Úvod do problematiky zdravotního postižení 5 hodin
Zvládání jednání ohrožující zdraví a život uživatele sociální služby nebo jiných lidí,
pravidla šetrné sebeobrany
5 hodin
Základy první pomoci 4 hodiny
   
Závěr kurzu 1 hodina

Vstupní podmínky

Ukončení kurzu

Pro úspěšné zakončení kurzu a získání certifikátu, musí účastník kurzu splnit následující podmínky:

  • Minimálně 85% účast na kurzu
  • Zisk 85% bodů u závěrečné zkoušky
  • Zaplacení celé ceny kurzu

Cena kurzu: 8.900 Kč akce - 7.300 Kč do 31. 12. 2018

Pro první 3 přihlášené přímé plátce sleva 1.000,- Kč

Přihlásit se na kurz


Národní Vzdělávací Agentura, s. r. o. | Růžová 972/1, Nové Město | 110 00 Praha 1